Tu jestem:
Zadzwoń: +48 517 233 735

Porozmawiajmy o programie

Wzrost siły nabywczej pieniądza

Zjawisko spadku galopujacej inflacji o którym notorycznie próbują przekonać nas rządzący, nie oznacza, że wzrasta siła nabywcza pieniądza. Proces ten nazywany jest w ekonomii dezinflacją i nie ma nic wspólnego ze spadkiem cen dóbr i usług. Zjawisko wzrostu siły nabywczej pieniądza zachodzi w warunkach deflacji, która może być wynikiem zastosowania nowoczesnych technologii na szeroka skale, takich jak np. ogniwa wodorowe.

Dezinflacja

Nie oznacza, że wzrasta siła nabywcza pieniądza

Kiedy wzrasta siła nabywcza pieniądza?

Zachodzi w warunkach deflacji, która może być wynikiem zastosowania nowoczesnych technologii na szeroka skale

Co my możemy w tej sytuacji zrobić?

Ograniczyć nadmierną kreację podaży pieniądza i zastosować nowoczesne technologie.