Tu jestem:
Zadzwoń: +48 517 233 735

Porozmawiajmy o programie

Proste i niskie podatki

Prowadząc kancelarię prawno-podatkową wiem, że ogromnym problemem nie tylko dla przedsiębiorców, ale w ogóle dla wszystkich Polaków jest inflacja i skomplikowanie prawa podatkowego, gdzie przykładowo podstawowe akty prawne tj. ustawa o PIT, CIT i VAT liczą łącznie ponad 1162 strony. Na ten moment ponad połowa dochodów pracującej części społeczeństwa trafia w ręce polityków i biurokratów. Postulujemy zmiany, w tym m. in.:

Kwotę wolną od podatku

W wysokości 12x minimalnego wynagrodzenia (3600zł x 12= 43200 zł)

Likwidację drugiego progu podatkowego

Ustanawiając liniowy PIT 12%,

Rozszerzenie ulgi dla młodych

(do 26. roku życia) o osoby prowadzące działalność gospodarczą,

A także


Zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki

Szeroki wachlarz uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców (m.in. ujednolicenie stawek ryczałtu ewidencjonowanego),

Ulgę kredytową(odsetki od kredytu na jedną nieruchomość mieszkalną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania).